IT služby

 • Poskytovanie služieb a riešení v oblasti informačných technológií
 • Dodávky softvéru a informačných systémov
 • Konzultácie v oblasti návrhu počítačových sietí a bezpečnosti, technická podpora
 • Automatizované spracovanie dát

Programovanie

 • Vývoj športových softvérov
 • Operátori jastrabieho oka /hawk eye/
 • Tvorba webových stránok, Fotografické služby
 • Grafické návrhy

Projektová činnosť

 • Manažovanie športových projektov
 • Školenia
 • Financovanie projektov a investície